Petnapp

แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยมเจ้าของสัตว์เลี้ยงและธุรกิจบริการด้านสัตว์เลี้ยงมาพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลาย
ช่วย ยกระดับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และ เพิ่มยอดขาย ให้กับธุรกิจของคุณ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานพยาบาลสัตว์ ให้ดูทันสมัย มีความใส่ใจลูกค้า น่าเชื่อถือ

ข้อมูลที่บันทึกโดยสัตวแพทย์ในแอปพลิเคชันของเจ้าของมีความน่าเชื่อถือ ไม่ต้องพกสมุดวัคซีนลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเห็นความต่อเนื่องของการรักษา

เพิ่มโอกาสในการมองเห็นและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มองหาสถานพยาบาลสัตว์เฉพาะทางหรือบริการต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

เพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้บริการของลูกค้าเก่าจากการทำนัดหมาย

สร้างความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ และเกิดการบอกต่อ

เจ้าของกิจการทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อการสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

Petnapp ทำอะไรได้บ้าง ?

เจ้าของสัตว์สามารถค้นหาชื่อสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อจองบริการได้

สัตว์มี ID ประจำตัว ทำให้คุณหมอทำงานสะดวกไปสาขาไหนก็ได้

รับจองบริการทั้งด้านรักษาและบริการทั่วไป

มีระบบแจ้งเตือนนัดหมายให้เจ้าของอัตโนมัติ

ลงประวัติการรักษา
ประวัติวัคซีน
ประวัติการป้องกันเห็บหมัด
และถ่ายพยาธิ โดยสัตวแพทย์

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามและสั่งซื้อสินค้า : 093-051-5454

LINE : @petnapp

DRX CORPORATION CO.,LTD.
Likit Building,
No. 7, 9th Floor, Soi Ladprao 23, Chankasem Sub-district, Chatuchak District 10900

MON-FRI: 9.30 – 17.30

สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
093-051-5454