เวชระเบียน

• เพิ่ม/แก้ไข/สืบค้น ประวัติสัตว์ป่วยและลูกค้าได้ง่ายดาย
• สามารถทำสมาชิกส่วนลดได้
ระบบการค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหาได้หลากหลาย รับประกันความเร็วและแม่นยำ

OPD/IPD

• คุณหมอใช้ตรวจรักษา ดูประวัติการรักษาที่ผ่านมาง่ายเหมือนดูผ่านกระดาษ
• กรอกข้อมูลการรักษาสัตว์ป่วยนอกและสัตว์ป่วยในได้พร้อมแบบฟอร์มรองรับการตรวจรักษาครบครัน
• สามารถเพิ่มรูปถ่ายเพื่อเก็บเป็นประวัติการรักษาได้

คลังสินค้า

• จัดเก็บข้อมูลสินค้า ยาอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่ารักษา ค่าบริการ และอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
• แบ่งขายยาหน่วยย่อยต่างๆได้ เช่น ซีซี ขวด หลอด
• แจ้งเตือนสินค้าหมดและ หมดอายุ
• กรอกประวัตินำเข้าสินค้าและกำหนดราคา

สั่งจ่ายยา

• สั่งจ่ายยา สินค้าและบริการ โดยเลือกข้อบ่งใช้ยาเพื่อพิมพ์ฉลากได้ทันที
• บันทึกพร้อมประวัติการตรวจรักษาทันที
• ฉลากยาสามารถระบุรายละเอียดฉลากยาได้ความต้องการของโรงพยาบาล

การเงิน

• คิดค่าใช้จ่าย เก็บมัดจำคืนเงิน คืนสินค้าได้รวดเร็ว
• พิมพ์ใบเสร็จ ใบกำกับภาษีและออกใบแจ้งหนี้ได้ทุกประเภท
• ดูรายงานประจำวันรายรับ รายจ่ายทั้งหมด

จัดซื้อออนไลน์

• สามารถสั่งซื้อสินค้าที่ใกล้หมดจากบริษัทชั้นนำได้ทันที***

คิว/นัดหมาย

• นัดหมายล่วงหน้าหลังตรวจรักษาเสร็จสิ้นและพิมพ์ใบนัดได้ทันที
• ตรวจสอบข้อมูลนัดแสดงผลนัดหมายประจำวันหรือแบบรายเดือนได้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
• รองรับระบบส่ง SMS แจ้งเตือนนัดหมายล่วงหน้าผ่านโปรแกรม

Lab & X-Ray​

• ฟอร์มเฉพาะทางรายงานผลทางห้องปฏิบัติการได้
• โดยตอนนี้ได้เซ็นสัญญากับ IDEXX เพื่อรองรับผลตรวจได้ทันที
• บันทึกผลและแสดงภาพผลทางรังสีวินิจฉัยลงประวัติการรักษา

Admit Plan​

• ฟอร์มสำหรับสัตว์ป่วยใน***
• ลงบันทึกแผนการรักษาและการส่งเวรระหว่างวัน***

 

สรุปรายงาน

• รายงานคลังสินค้าเช่นแยกตามประเภทสินค้าสินค้าคงคลัง ฯลฯ
• รายงานทางการเงิน เช่น รายได้รายจ่าย ประจำวัน ฯลฯ
• รายงานทางสถิติ เช่น สถิติการตรวจรักษา ฯลฯ

 

ฝากเลี้ยง

• ดูสถานะสัตว์ที่กำลังฝากเลี้ยงในโรงพยาบาลได้ง่ายดาย
• ตรวจสอบจำนวนวันและจำนวนสัตว์ฝากเลี้ยงในปัจจุบันได้

 

อาบน้ำ-ตัดขน

แยกคิวอาบน้ำ-ตัดขนออกจากคิวรักษาอย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถดูแลลูกค้าในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สอบถามการใช้งาน